Výmena autoskla

Vedeli ste? Prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm je dôvodom, prečo vozidlo môže byť považované za technicky nespôsobilé na cestnú premávku podľa § 17 ods. l 464 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Ak máte prasknuté čelné sklo, u nás Vám ho bez problémov vymeníme, pričom máte 3 možnosti:

vymena-autoskla

Hotovostná výmena autoskla – za výmenu Vášho autoskla zaplatíte v hotovosti

Výmena autoskla z havarijného poistenia

Ak máte uzatvorené havarijné poistenie alebo máte samostatne poistené čelné sklo, všetko vybavíte v pohodlí priamo v našej prevádzke a po splnení všetkých podmienok zaplatíte u nás iba spoluúčasť podľa výšky dohodnutej vo Vašej zmluve a ak ste platcom DPH, tak aj DPH. Vy nahlásite škodu na Vašu poisťovňu, my vykonáme obhliadku a preberieme zvyšné finančné vysporiadanie s Vašou poisťovňou.

Výmena autoskla zo zákonného poistenia PZP

V prípade, že Vám škodu spôsobil iný účastník cestnej premávky, vieme Vám taktiež pomôcť s výmenou autoskla. Je potrebné spísať s vinníkom formulár – Správa o nehode. Vinník musí nahlásiť škodu na svojej poisťovni do 15 dní od vzniku poistnej udalosti; Vy môžete nahlásiť škodu na Vašu poisťovňu aj za asistencie priamo v našej prevádzke. V tomto prípade musíte uhradiť výmenu autoskla, ktorá Vám však po splnení všetkých podmienok bude preplatená od poisťovne vinníka. Je potrebné byť dôsledný pri vypĺňaní všetkých dokumentov, pretože akákoľvek nezrovnalosť v dokumentoch poškodeného a vinníka môže viesť k neplneniu výmeny zo strany poisťovne.

Potrebné dokumenty:

  • Správa o nehode (kde budú potrebné Vaše údaje a údaje o vinníkovi – údaje o majiteľovi vozidla, údaje o vodičovi, ktorý šoféroval vozidlo v čase nehody, údaje o vozidle vinníka, taktiež názov poisťovne, kde je vozidlo poistené a číslo poistky)
  • vodičský preukaz
  • technický preukaz
  • poistná zmluva
  • firemná pečiatka (ak ide o spoločnosť)